Privacyverklaring

dathelpt pedagogisch adviesbureau hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Jouw dossier

De wet verplicht (ortho)pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers  vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding

Ik heb als orthopedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken.   

Voor meer informatie over onder andere jouw rechten en die van je kind kun je hier 

de gehele privacyverklaring bekijken.

©  2018 by dathelpt