top of page

Behalve de directe hulp aan ouders en hun kinderen bied ik ook ondersteuning  aan organisaties, verenigingen, scholen, en gemeentes en  die zich actief willen inzetten  voor de jeugd. Aangezien er meer mogelijkheden en oplossingen zijn dan ik hier  zou kunnen opsommen, kan ik hier slechts een paar voorbeelden noemen van projecten waarvoor ik me tot nu toe heb ingezet. Op deze wijze krijgt u als beleidsmedewerker, gemeenteraadslid,  leraar, schooldirecteur etc. misschien een beter idee van wat ik voor u zou kunnen betekenen:

 

 • Opzetten van buurtnetwerken voor jeugdhulpverlening.

 • Als planregisseur het voeren van de regie met betrekking tot de hulpverlening aan multi-problem gezinnen.

 • Advisering m.b.t. jeugdbeleid van een gemeente.

 • Uitvoering van (spoed)diagnostiek.

 • Observatie en verslaglegging ter verduidelijking van een casus.

 • Het geven van workshops of invullen van ouderavonden (bijv. omgaan met ADHD, autisme etc.)

 • Het begeleiden van een stichting voor logeeropvang voor kinderen met een gedragsprobleem: advisering, beleidsvorming en opstellen van begeleidingsplannen.

 • Het ontwikkelen van leermaterialen voor een beroepsopleiding.

 

Mocht u plannen hebben op het gebied van de jeugdzorg of –hulpverlening dan ben ik graag bereid u te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering, coördinatie en/of evaluatie.

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Blogger Clean

©  2021 by dathelpt

bottom of page