In het contactformulier heb je de mogelijkheid het probleem kort te schetsen. Als je mij je contactgegevens hebt opgestuurd zal ik contact met je opnemen en de verdere gang van zaken met je bespreken.

Om de passende begeleiding te kunnen bieden is het noodzakelijk dat eerst duidelijk wordt wat het probleem precies is. Hoe zie jij het probleem, of misschien de leerkracht, en hoe ervaart het kind dit? Hoe ernstig is dit probleem? In welke situaties treedt dit probleem op?
 

Als je probleem eenvoudig op te lossen is kan eventueel worden volstaan met een telefonisch consult of een online antwoord.

 

In de meeste gevallen is toch een persoonlijk intakegesprek bij jullie thuis nodig. Zo kunnen wij elkaar leren kennen, kan ik zien, voelen en horen waar de problemen liggen. Vervolgens zal ik een plan van aanpak maken. Hierin zal precies staan hoe we ons contact en de begeleiding gaan vormgeven. Aan het eind van de begeleiding of de geboden hulp staat natuurlijk nog een evaluatiegesprek waarin we bespreken hoe alles is gelopen en hoe het in de toekomst verder moet gaan.

 

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Blogger Clean

©  2018 by dathelpt